Zásady ochrany osobních údajů

 

Datum účinnosti: 2024-04-13

Aktualizováno: 2024-04-15

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují postupy společnosti Umarutti s.r.o. při shromažďování a používání informací, které shromažďujeme, když přistupujete na stránky www.aretediamond.cz ("Služba"). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu soukromí a jak jste chráněni podle zákonů o ochraně soukromí.

Používáním naší Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nepřistupujte k naší Službě ani ji nepoužívejte.

Společnost Umarutti s.r.o. je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. Může k tomu dojít bez předchozího upozornění.

Společnost Umarutti s.r.o. zveřejní revidované zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách www.aretediamond.cz

Shromažďování a využití vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, které se používají ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. www.aretediamond.cz shromažďuje následující informace:

- Údaje o používání

- Email

- Jméno

- Mobilní číslo

- Platební informace

Údaje o používání zahrnují následující:

- Internetová protokolová (IP) adresa počítačů přistupujících na stránky

- Žádosti o webové stránky 

- Odkazující webové stránky

- Prohlížeč používaný pro přístup na stránky

- Čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace

www.aretediamond.cz shromažďuje a získává informace od vás následujícím způsobem:

- Když vyplníte registrační formulář nebo jinak odešlete své osobní údaje.

- Když interagujete s naší službou.

Vaše údaje budou uloženy po dobu až 366 dnů poté, co již nebudou potřebné k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu pro účely hlášení nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Jak používáme vaše informace

Společnost www.aretediamond.cz může vaše informace použít k následujícím účelům:

- Poskytování a údržba naší služby, stejně jako sledování využívání naší služby.

- Pro jiné účely. Společnost Umarutti s.r.o. bude vaše informace používat k analýze dat s cílem identifikovat trendy používání nebo určit efektivitu našich marketingových kampaní, pokud to bude přiměřené. Vaše informace použijeme k vyhodnocení a zlepšení naší služby, produktů, služeb a marketingového úsilí.

- Správa vašeho účtu. Vaše osobní údaje mohou umožnit přístup k více funkcím naší služby, které jsou k dispozici registrovaným uživatelům.

- Marketingové a propagační iniciativy. Společnost Umarutti s.r.o. bude používat nespecifické informace shromážděné od vás za účelem zlepšení našeho marketingového úsilí. 

- Cílená reklama. Vaše osobní údaje budou použity ke zlepšení reklamního úsilí, které je relevantní pro vaše konkrétní zájmy.

- Správa zákaznických objednávek. Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, profily na sociálních sítích a další informace o uživatelském účtu budou použity za účelem správy objednávek zadaných prostřednictvím naší služby.

- Informace o správě. Vaše osobní údaje budou použity jako součást provozu našich webových stránek a správních praktik.

Jak sdílíme vaše informace

Společnost Umarutti s.r.o. bude v případě potřeby sdílet vaše informace v následujících situacích:

- Pro převody podnikání. Vaše informace budou sdíleny v případě spojení, vyjednávání, fúze, prodeje obchodních aktiv, financování nebo akvizice celého našeho podnikání nebo jeho části s jinou společností.

- Sdílení s přidruženými společnostmi. Společnost Umarutti s.r.o. bude sdílet vaše informace s našimi přidruženými společnostmi. Ty mohou zahrnovat naši mateřskou společnost nebo dceřiné společnosti, partnery nebo společnosti, které ovládáme.

Sdílení s třetími stranami

Každá třetí strana, se kterou sdílíme vaše informace, musí uvést účel, pro který hodlá vaše informace použít. Musí si ponechat vaše informace pouze po dobu uvedenou při vyžádání nebo přijetí těchto informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí dále shromažďovat, prodávat ani používat vaše osobní údaje s výjimkou případů nezbytných k plnění stanoveného účelu.

Vaše informace mohou být sdíleny s třetí stranou z následujících důvodů:

- Analytické informace. Vaše informace mohou být sdíleny s online analytickými nástroji za účelem sledování a analýzy návštěvnosti webových stránek.

- Zpracování plateb a služby vymáhání pohledávek. Vaše informace budou použity za účelem zpracování plateb v případě nákupu, vrácení peněz nebo jiné podobné žádosti. 

- Marketingové iniciativy. Vaše informace budou použity pro generování a odesílání newsletterů, e-mailový marketing, reklamy a další. 

- Zlepšování cílených reklamních kampaní. Společnost Umarutti s.r.o. spolupracuje s poskytovateli služeb třetích stran na zlepšování cílených reklamních kampaní.

- Zlepšování naší služby. Vaše informace mohou být sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran za účelem zlepšování naší služby a/nebo interakcí s poskytovateli. 

Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace během registrace nebo jinak, dáváte společnosti Umarutti s.r.o. svolení k používání, sdílení a ukládání těchto informací způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše informace mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

- Dodržování platných zákonů, předpisů nebo soudních příkazů.

- Reakce na tvrzení, že vaše používání naší služby porušuje práva třetích stran.

- Prosazování dohod, které s námi uzavřete, včetně těchto zásad ochrany osobních údajů.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umisťovány do vašeho počítače webovými stránkami, které navštěvujete. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům pomohly efektivně navigovat a vykonávat určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, mohou být nastaveny bez vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny.

- Nezbytně nutné soubory cookie. Nezbytně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Bez nezbytně nutných souborů cookie nelze webové stránky správně používat.

- Výkonnostní soubory cookie. Výkonnostní soubory cookie se používají ke sledování toho, jak návštěvníci webové stránky používají, např. analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nemohou být použity k přímé identifikaci určitého návštěvníka. 

- Cílené soubory cookie. Cílené soubory cookie se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. partnerů s obsahem, reklamních sítí. Tyto soubory cookie mohou být společnostmi používány k vytvoření profilu zájmů návštěvníka nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.

- Funkční soubory cookie. Funkční soubory cookie se používají k zapamatování informací o návštěvníkovi na webových stránkách, např. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.

Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete změnit níže.

 

<script type="text/javascript" charset="UTF-8"data-cookiescriptreport="report" src="//report.cookie-script.com/r/23b39826d01d026204cf14f820b4bd19.js"></script>

 

Zabezpečení

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. www.aretediamond.cz využívá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytnete, musíte k naší službě přistupovat na vlastní riziko.

Společnost Umarutti s.r.o. nenese odpovědnost za výkon webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaše interakce s nimi. Když opustíte tyto webové stránky, doporučujeme vám zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek, se kterými komunikujete, a určit přiměřenost těchto postupů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte prostřednictvím následujících metod: 

 

 

Jméno: Umarutti s.r.o.

Adresa: Kozí 916/5, 110 00 Praha 1, Česká republika

E-mail: objednavky@aretediamond.cz

Webové stránky: www.aretediamond.cz

Telefon: +420734770000